ИНВЕСТИЦИЯ В НЕДВИЖИМ ИМОТ-СТРУВА ЛИ СИ?

Кои са 5-те основни предимства на това да инвестираме в недвижими имоти?

Как да направим това разумно и да излезнем печеливши от инвестицята?

 

На първо място имаме почти пълен контрол върху имотите, може да ги даваме под наем, може да ги продаваме, може да ги подобрим, може да ги преустроим, така че това е много важно предимство.

 Второто е, че може да печелим по два начина от тях на първо място може да ги отдаваме под наем и така да си осигурим текущи доходи и на второ място е капиталната печалба, т. е. увеличението на цената на самите имоти.

 На трето място те имат висока материална стойност. За разлика от много други активи имотите много трудно могат да стигнат цена 0лв, защото в тях са вложени много материални активи( тухли, цимент идр.) и те винаги ще имат някаква стойност независимо от пазара.

 Четвъртото важно предимство е това, че може да ги ипотекираме и да ползваме банкови кредити, но ако имаме активи може да ги заложим в банката и да получим пари срещу тях.

 И петото основно предимство на всички инвеститори в имоти е това, че има ниско самоучастие, само с 10% може да участваме в една сделка и така срещу една малка сума да получим имот, който струва стотици хиляди левове

НАЗАД